Published News

20 Myths เกี่ยวกับ ข่าวเด่นวันนี้: Busted

https://dominickcurk050.hatenablog.com/entry/2020/05/16/111836

"สาธารณสุขประกาศยกเลิก ""จีน-ประเทศเกาหลี"" เป็นหลักที่โรคติดต่ออันตรายเสี่ยงติดโควิด-19 ศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิก เมืองจีน แล้วก็ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเขตติดเชื้อโรคติดต่ออันตราย