ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

https://w9pepaq712.picturepush.com/profile

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τζανέτος δημιουργήσαμε online τμήματα Ξένων Γλωσσών, με σκοπό την ολοκληρωμένη ζωντανή παρουσία του καθηγητή και την διδασκαλία να γίνεται όπως ακριβώς και στην φυσική τάξη είναι μόνο μία